Utsjekker

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly. Alle utsjekker som er listet på denne siden skal dokumenteres med utfylt tilhørende skjema, og lagres i flyklubbens arkiv.

Godkjent utsjekk er gyldig når den er ført inn og attestert i kandidatens loggbok.

Type-/modellutsjekk vedlegg 4.1a - Skjema (DES21) *

Type-/modellutsjekk vedlegg 4.1b - Veiledning (DES21) *

Utsjekk VFR natt - Veiledning (oppdatert 31MAR24) *

Utsjekk VFR on top - Veiledning (20MAR24) *

Øvelser for slepeutsjekk vedlegg 4.2  - fra seilflyhåndboken (OKT07) *

Sjekkliste for selvutsjekk  PDF   (JAN23)

Sjekkliste for utsjekk på skiunderstell PDF  Word  (18JAN22)

Tips for halehjulsflyging 

Sjekkliste for slepeutsjekk (JAN20) *

Veiledning "Sleping av seilfly med sportsfly" Power Point (Bjørnar Ryeng JAN20) *

*) er en del av sikkerhetssystemet for sportsflyging