Luftsport / Nyheter / 2024 / Nye avgifter og rutiner for Avinorkort
Santi.jpg

Nye avgifter og rutiner for Avinorkort

NLF har vært i dialog med Avinor og gått flere runder for å forsøke å få til både en reduksjon i prisen og en ordning hvor den enkelte kortinnehaver selv kan betale avgifter og gebyrer direkte til Avinor. Dessverre er det ikke mulig å få til noen annen løsning enn den som foreligger i dag. Det betyr at både prisøkning og faktureringsrutinene består slik de er.

Som nevnt i desember har Avinor innført ny prisliste for ID-kort, besøkskort, innkjøringsbevis m.m. I tillegg til en betydelig prisøkning, er det også klubbene (som er oppdragsgiver) som blir fakturert både avgifter og eventuelle gebryer. I stedet for å betale for gjennomføring av obligatoriske kurs blir klubben nå fakturert årsavgift hvert år kortet er aktivt.

Avtalen om ID-kort er personlig mellom kortinnehaver og Avinor, og det er kortinnehaver sitt ansvar å etterleve kravene i avtalen. Men det er som sagt klubbene som oppdragsgiver som vil motta faktura for alle gebyrer.

Innlevering av kort

Kort skal leveres tilbake til Avinor når det ikke lenger er tjenestelig behov (du ikke lenger er medlem av klubben) eller når det er utløp. Fristen er to uker. Etter dette blir du belastet gebyr på kr 1 250,-

Utløpsdato står på kortet (i fet skrift ved siden av bildet), og på Mitt ID-kort hos Avinor.

Anbefaling til klubbene

For å unngå at klubbene havner i en uønsket økonomisk situasjon, har NLF laget en avtale som vi anbefaler klubbene å bruke. Her forplikter det enkelte medlem seg til å være ansvarlig for alle kostnader forbundet med ID-kortet.

Når det gjelder selve viderefaktureringen av kostnadene så vil vi anbefale de klubbene som bruker myWebLog å belaste medlemmets konto der. Du finner en guide på hvordan du kan gjøre det her.

De nye prisene (inkl. MVA)

  • ID-kort for person: kr 375,- per år
  • Innkjøringsbevis: kr 1 875,- per år
  • Besøkskort og midlertidig innkjøringsbevis: første fem dager per år er gratis, deretter kr 250,- per dag
  • Gebyr for manglende innlevering: kr 1 250,-

Hva gjør du når kortet nærmer seg utløp

Dersom du fortsatt trenger kort må du søke om nytt i god tid før utløp, det gjør du hos Avinor (hverken NLF eller klubbene kan hjelpe deg).

Når det nye kortet er klart, tar du med deg det gamle og leverer det inn samtidig som du henter det nye.

Dersom du ikke lenger trenger kortet, må du passe på å levere det inn innenfor fristen på 14 dager etter utløp.