Luftsport / Nyheter / 2024 / Vi har begynt å publisere våre høringssvar
hoeringsvar.png

Vi har begynt å publisere våre høringssvar

Vi i Norges Luftsportforbund jobber hver dag for at alle våre luftsportaktiviteter skal ha de beste forutsetningene. Men vi har kanskje ikke vært så flinke til å synliggjøre hva vi faktisk gjør for medlemmene våre. Fremover håper vi å kunne vise frem litt mer, slik at dere får litt bedre innblikk i hva vi jobber med. Derfor har vi nå begynt å publisere enkelte av våre høringssvar.

Når forskrifter skal endres, eller nye forskrifter utarbeides, kommer de som regel ut på høring. Det betyr at de som blir påvirket av endringen, kan få komme med sin mening og foreslå endringer.

Det er nettopp det vi i NLF gjør i de høringene som har med vår aktivitet å gjøre. Høringene som er relevante for oss strekker seg mellom alt fra luftrom og verneområder, til sertifikatkrav og flyplasser. Og alt annet som er relevant for våre aktiviteter.

Høringssvarene er bare ett av virkemidlene vi benytter når vi jobber for å opprettholde og forbedre grunnvilkårene for våre luftsportsaktiviteter.

Høringssvarene publiseres på en egen samleside

Høringssvarene finner du samlet under menypunktet "Høringssvar" under "Om NLF". For saker av større interesse, vil vi også publisere egen nyhetssak i tillegg.

De tre første høringssvarene vi har publisert er:

Flere av disse berører de fleste av våre luftsportsgrener.