Luftsport / Seksjoner / Seilfly / Seilflyseksjonen / Rikssenter - ORS
ORS.jpg

Rikssenter - ORS

OLE REISTAD SENTER

Norges Luftsportsforbunds rikssenter for seilflyging+

I mai 1989 ble senteret offisielt åpnet, etter å ha vært i drift med prøvevirksomhet i noen år. Senteret har fått navn etter den norske flypioneren og idrettsmannen Ole Reistad. Seilflysenteret er en del av Starmoen fritidspark utenfor Elverum. Fritidsparken kan by på mangfoldige aktiviteter som golf, travbane, skyting og motoraktiviteter med gokart, bilcross og motorsykkel.  

 

Det er fulltids drift ved senteret i påske  og fra 1. mai og ut september, med heltids slepeflyger og etter avtale kan vi også avtale med seilflyinstruktør.
Helt i begynnelsen og på slutten av sesongen anbefaler vi også å gjøre avtale dersom det er behov for slep utenom helgene. På Ole Reistad Seilflysenter finnes det internat, campingplass, sanitæranlegg, kjøkken og undervisningslokaler. Sommeren 2002 ble også fire høykvalitets tømmerhytter ferdige, og i 2005 ble det bygget en ny hangar/flerbrukshall på over 600 kvadratmeter. Internatet ble toltarenovert i 2021

Enkeltpersoner som vil besøke senteret trenger som regel ikke å bestille plass, men i høysesongen på våren og på sommeren kan det være lurt å forhåndsbestille. Klubber eller større grupper bør i alle tilfelle forespørre senterledelsen. Dersom senterets telefon 62 41 23 98 ikke blir besvart, vil normalt en telefonsvarer henvise til vår vertskap på mobil 942 79 558. Alternativt til daglig leder mobil 995 77 598.  

Fra rikssenteret på Elverum kan man gjøre flyginger i Østerdalen, Gudbrandsdalen og nord-vestover i fjellheimen. Skybashøyder på rundt 2500 m er ikke uvanlig, og det typiske fjellterrenget som preger området gjør at termikken ofte blir sterk. Den lengste flygingen som er gjort er en bane på over 1000 km, fløyet fra rikssenteret på Elverum.

Flyplassen benyttes også av mange motor- og sportsfly. Disse har inn og utflyging via de faste meldepunktene Bergsjø (NØ), Grunnset (NW) og Jømna (S).

Driftsansvar
Steinar Øksenholt er daglig leder av senteret.
Kine Beate Sagbråten Nygår er vertinne på senteret. 
E-post adressen som kan brukes for henvendelse til senteret er: ors@nlf.no .

Slepefly, slepepriser og rabatter til klubber
Ole Reistad Senters Piper Super Cub LN-HAU være de primære slepeflyene på Starmoen denne sesongen. I løpet av sesongen 2024 vil også våre nye Eurofox 140 komme i drift.

Priser vil påvirkes av forhold som vi selv ikke styrer. Det er spesielt prisen på flybensin som påvirker slepeprisen. For komplett prisliste se tabellen nedenfor. Vi minner om at vi har kortterminal hvor både kontantkort og de fleste typer kredittkort kan benyttes.

Slepeprisene gyldig pr. 2024 er:

Høyde mtr. Pris   Høyde mtr. Pris
300         225,00   1200         840,00
400         285,00   1300         910,00
500         350,00   1400         980,00
600         420.00   1500      1.050,00
700         490,00   1600      1.120,00
800         560,00   1700      1.190,00
900         630,00   1800      1.260,00
1000         700,00   1900      1.330,00
1100         770,00   2000      1.400,00

Om slep er lavere enn 300 meter vil det uansett måtte betales som 300 meter slep.

Instruks for ORS
Innstruksen har siste revisjon fra 1. april 2023. Luftrom rundt Gardermoen gjør nå at TMA-en strekker seg tett opp til vårt område i syd. I TMA-en er det etablert fareområder som åpnes og lukkes fra dag til dag. I instruks ber vi deg derfor spesielt merke deg hvordan bruken av disse boksene er tenkt og hvordan du som pilot kan nyttigjøre deg av dem. Du finner også hele avtalen vedrørende Regionfelt Østlandet er i sin helhet. Les NOTAM!

Vinsj som startmetode utvikler seg stadig, og vi understreker viktigheten av denne delen av instruksen. Alle som flyr, enten de selv vinsjer eller ikke, må sette seg godt inn i instruks for drift av vinsj på Starmoen. Det er Elverum Flyklubb, Seilflygruppa som har utviklet vinsjvirksomheten på stedet og instruks er utviklet av klubben i samarbeid med senteret og NLFs Sikkerhets- og Utdanningskomité.

Brukertilskudd og årskort
Brukertilskuddet på Ole Reistad Senter er et bidrag til driften av flyplassen som skal betales av alle fartøysjefer/elever. Dette skal gjerne betales før årets første flyging og det skal samtidig signeres i egen protokoll for å ha satt seg inn i de lokale bestemmelsene. Ved signering tildeles pilotene et kundenummer som må oppgis til slepeflygeren før avgang. Det understrekes at protokollen skal signeres før flyging hver sesong. Det viser seg at enkelte sier feil pilotnummer når de skal ha slep. Vi har derfor innført som obligatorisk at etternavn skal oppgis sammen med pilotnummeret før avgang med slep.

Brukertilskuddet  kr. 1000,- gjelder da for ubegrenset antall flyginger i året. Piloter som bare skal fly en uke betaler 700kr og de som bare skal fly en dag eller to kan betale en dagavgift på kr. 190,- Piloter som ikke presiserer at de kun skal betale dagavgift og sørger for å anmerke dette i protokollen før flyging, blir automatisk belastet med ordinært brukertilskudd. På senteret vil du nå finne et åpent netteverk til fri benyttelse. Ordningen med årskort for bruk av senterets internat og camping-fasiliteter fortsetter.

Det er to typer kort:

Årskort internat gir innehaveren rett til kostnadsfri overnatting på internatet dersom det er ledig plass ved ankomst, og rett til kostnadsfri overnatting på campingplassen. Overnattingene på campingplassen forutsetter at det ikke er tilkoblet strøm, dette må eventuelt betales med kr. 40,- pr. boenhet pr. døgn. Reservasjon er aktuelt i forbindelse med konkurranser eller kurs hvor belegget erfaringsmessig er stort. Kortet gir ingen rettigheter dersom anlegget i sin helhet er utleiet til eksterne brukere, eller når innehaveren er deltaker på et S/NLF-arrangement hvor kost/losji inngår i en pakkepris. (instruktørkurs, teknisk samling, seilflykonferanse o.l.).

Pris for årskort internat med gyldighet ut 2024 er senior/ungdom kr. 3.195,- . Dersom kort kjøpes etter 1. juli er prisen senior/ungdom kr. 2.750,-.

Årskort for campingvogn/bobil og hytte er kr 2.495,- og telt kr. 995,-. Enkeltovernattinger camping kr. 125 per enhet med tillegg kr. 70,- pr. person i enheten. Ved tilkobling til strøm kr 50,-/døgn (sommer).
Rettigheter og begrensninger forøvrig er som for kombikortet.

Leie av seng på tosengsrom for NLF-medlemmer som ikke har årskort koster kr. 310,- pr. natt for seniorer og kr 150,- for ungdom. Prisen for enkeltrom er kr. 395,- for senior og kr 225,- for ungdom. Plass kan reserveres.

Prisen for eksterne gjester er h.h.v. kr. 400,- for seng på tosengsrom og kr. 550,- for enkeltrom.

Utgangspunktet er at leietakeren er ansvarlige for grovrengjøring av rom ved utsjekking. Dvs tømme søppel, tømme kjøleskap og ta av sengetøy.

Hytter
Når det gjelder priser for leie av hytter viser vi til  tabell under. Det understrekes at det kun er priser for medlemmer av Norges Luftsportforbund. Pris for eksterne leietakere fås ved kontakt. 

Utgangspunktet er at leietakeren er ansvarlige for grovrengjøring av hytte ved utsjekking innen kl 12:00 avreisedagen. Dvs tømme søppel, tømme kjøleskap, ta av sengetøy og sette på oppvaskmaskin. På hytte er det obligatorisk sluttvask utført av vårt personell, vask er inkludert i hytteprisene. Komplett sengetøy inkl håndkle kan leies på senteret for kr 150/sett.

    HYTTE 1-4 HYTTE 5
Hytte 1 natt Mandag - fredag 1870 2200
Hytte 1 natt i helga Fredag/lørdag, lørdag/søndag 2175 2600
Hytte weekend Fredag t/m søndag 3225 3935
Hytte midtuke Mandag t/m fredag 5750 6930
Hytte uke for eks fredag t/m fredag (uke med ei helg) 7875 9345
Hytte languke 9 netter med en eller to helger 9820 11550
Hytte kort uke
(ons-søn)
4 netter inkl helg, for eks onsdag t/m søndag 5750 6930

 

Leie av seilfly
Ole Reistad Senter disponerer flere seilfly som kan leies ut til kvalifisert piloter

DG1001 ClubNeo: Startpris kr 300, dagleie kr 950, årskort kr 3500 (årskort gir ikke prioritet, men kan benyttes når flyet er ledig)
ASK-21: Startpris kr 250, dagleie kr 900 (flyet eies av EFK/S og kan benyttes når det ikke brukes av klubben selv)
Astir CS: Startpris kr 250, dagleie kr 650 (flyet eies av EFK/S og kan benyttes når det ikke brukes av klubben selv)
ASK-8: Startpris kr 250, dagleie kr 650 (flyet eies av EFK/S og kan benyttes når det ikke brukes av klubben selv)
 

Velkommen til rikssenteret.

Kine Beate Sagbråten Nygård og Steinar Øksenholt

Kontaktinfo: tlf: 62 41 23 98, e-post booking@ors.nlf.no
Kine tlf: 942 79 558
Steinar tlf: 995 77 598
Postadresse: Postboks 312, 2406 Elverum
Besøksadresse: Starmoveien 119, 2415 Heraldsbygd