NLF / Motorfly / Ski- og sjøflyging
Mikael Aksdal

Ski- og sjøflyging

Sjøflyhåndbøkene

 


Ski- & sjøflyutvalget i NLF motor & Sportsflyseksjonen


Meny:

ski og sjøflygings & s utvalget - Terminlisten - ski og sjøflyklubber - Lenker - Motorferdselloven -  Sjøflyhåndboken på nett

 

  

 

Velkommen til ski- & sjøfly sidene. Her vil du finne informasjon om klubbflyging på ski og flottører.

Følg oss også gjerne på Facebook: Sjøflykomiteen og Landingsplasser for sjøfly i Norge og på Twitter: Sjøflykomiteen

Sjekk også vår oversikt over lovlige vann å lande på, på Google Maps. Søk på web: Landingsplasser for sjøfly .

Sjøflyhåndboken  på nett  ( sjofly.nlf.no ),passer både for Pc, brett og mobil. Det er link fra Landingsplasser for sjøfly  fra hvert vann til info i boken.

 

Kjøpe Sjøflyhåndboken del 1, godkjente innlandsvann og Sjøflyhåndboken del 2, forslag til kysthavner ?

NLFs sjøflykomité med Mikael Aksdal i spissen har utviklet et nyttig verktøy for alle som flyr sjøfly i Norge. Sjøflyhåndboken del 1 inneholder opplysninger om over 100 innlandsvann med kartreferanser og henvisning til Lovdata for kommunenes landings tillatelser. Sjøflyhåndboken del 2 med forslag til havner langs kyst og fjorder fra.Oslo til Møre og Romsdal.
Det har nå blitt trykket et opplag som selges fra forbundets sekretariat til selvkost for produksjonskostnader samt porto og emballasje. Boken er trykket i A5-format og det er en perm med ordinær tohullsmekanisme. Suppleringssider eller sider som senere skal skiftes ut gjøres tilgjengelig senere.

Send e-post til melwin@nlf.no med navn, adresse og hvilke bøker du ønsker.
Pris kr. 400,- pluss porto kr. 100,- for sjøflyhåndboken del 1
Pris kr. 350,- pluss porto kr. 90,- for sjøflyhåndboken del 2
Bestilles begge er prisen kr. 600,- pluss porto kr. 200,-

Bøkene kan også utleveres i Møllergata 39 i Oslo mellom kl. 08 – 15.

 

 

"Only seaplanes and canoes
can visit a wilderness and 
leave no trace at all"


.