Luftsport / Om NLF / Om forbundet / Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg

     
 Kontrollkomité: Inger Grimstad  inger_gr@hotmail.com leder (HPS)
  Mette Lium  mettelium@gmail.com medlem (seilfly)
  Torolf Paulshus torolf@paulshus.no medlem (fallskjerm)
. Vibeke Valle varamedlem (fallskjerm)
  Jarle Espelund varamedlem (motorfly)
     
Valgkomité: Ola Lilloe-Olsen leder (motorfly/sportsfly)
  Mariann Brattland nestleder (seilfly)
  Tora Tangen medlem (ballong)
  Audun Wik medlem (fallskjerm)
  Ane Strønen Pedersen medlem (HPS)
  Rune Haugen medlem (modellfly)
  Andreas Haaland medlem (motorfly)
  Mariann Brattland medlem (seilfly)
  Geir Magne Andersen medlem (sportsfly)
     
     
  Luftsportstyret har på møte 2022 02, oppnevnt  
  komiteer. Senere reoppnevnt til 31.03.2024  
     
Ungdomskomité: Jone Ravnås Mathisen leder (sportsfly)
  Lena S. Vassli medlem (Luftsportstyret)
  Fredrikke Rusten medlem (ballong)
  Vegard Eidsmo medlem (fallskjerm)
  Magnus Breen medlem (HPS)
  Lisa Lindén Vaags medlem (modellfly)
  Kevin Halvorsen medlem (motorfly)
  Tora Lindqvist Tangen medlem (seilfly)
  Tom Brien kontaktpers. i NLFs adm.
     
Kvinnenettverk: Mariann Brattland leder (HPS / seilfly)
  Fiona Skjennem medlem (fallskjerm)
  Lena S. Vassli medlem (HPS)
  Anette Kåsa medlem (modellfly)
  Solrun Helene Krane medlem (motorfly)
  Merete Saglien medlem (seilfly)
  Stine Løkken medlem (sportsfly)
  Lise Grønskar kontaktpers. i NLFs adm.
     
Sikkerhetskomité: Bendik Mørstad Johansen leder (motorfly/seilfly/sportsfly)
  Mikael Klingberg medlem (ballong)
  Tone Bergan medlem (fallskjerm)
  Ole Johnny Rønneberg medlem (HPS)
  Magne Hegstad medlem (modellfly)
  Lars Preben Sørsdahl medlem (motorfly)
  Svein Larssen medlem (seilfly)
  Stig Børrestuen medlem (sportsfly)
  Torkell Sætervadet kontaktpers. i NLFs adm.
     
Luftromskomité: Per Osen leder (seilfly)
  Reidar Bratsberg medlem (ballong) -varamedlem Hans Rune Mikkelsen
  Bjørn Schjøll Kristoffersen medlem (fallskjerm) -varamedlem Svein Erik Jackwitz
  Thomas Hirsch medlem (HPS) -varamedlem Jon Erik Staurset
  Jonny Rinde Johansen medlem (modellfly) -varamedlem Georg Otto de Besche
  Stig Arve Haugen medlem (motorfly) -varamedlem Bjørn Egenberg
  Arne Martin Güettler medlem (seilfly) -varamedlem Steinar Øksenholt
  Stig Børrestuen medlem (sportsfly) -varamedlem Tom Bjerke
  Jostein Tangen kontaktpers. i NLFs adm.
     
Anleggskomité: Lars Øyno leder (motorfly / seilfly / sportsfly)
  Jens-Erik Wielsgaard Langstrand medlem (ballong)
  Ramsy Suleiman medlem (fallskjerm)
  Olav Opsanger medlem (HPS)
  Atle Klungrehaug medlem (modellfly)
  Steinar Storm Kristiansen medlem (motorfly)
  Håvard Gangsås medlem (seilfly)
  Pål Vindfallet medlem (sportsfly)
  Ola Tau Hatlestad / John Eirik Laupsa kontaktpers. i NLFs adm.
     
Flyteknisk komité: Ulf Bjørtomt leder (motorfly)
  Magnus Joten Bakke medlem (fallskjerm)
  Heidar Pall Ragnarsson medlem (motorfly)
  Espen Aarhus medlem (seilfly)
  Kristian Fahlstrøm medlem (sportsfly)
  Einar Bjørnebekk kontaktpers. i NLFs adm.
     
Hederstegnskomité: Rebecca Hansen leder (fallskjerm / seilfly / motorfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly / sportsfly)
  Audun Thinn medlem (modellfly)
  Hans Christian Heer Amlie medlem (fallskjerm / motorfly)
  Sissel Orderdalen kontaktpers. i NLFs adm.
     
Lovkomité og ankeutvalg: Arne Kristian Boiesen leder (HPS)
  Per Bjørge medlem (sportsfly)
  Harald Evensen medlem (motorfly)
  Torkell Sætervadet kontaktpers. i NLFs adm.
     
     

Delegater til internasjonale organisasjoner:
     
Fédération Aéronautique Internationale, FAI  
  Rebecca Hansen visepresident FAI
.    
FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat
CIA - ballong: Reidar Bratsberg  
GAC - motorfly: Kurt Norevik Ola Tau Hatlestad
CIG - helikopter Linda Christine Lilleng  
IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik  
ISC - fallskjerm: Trude Sviggum Kristian Moxnes
CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics: Steinar Østby Ulrik Hasle
CIMA - sportsfly: Tormod Veiby  
CIVL - HG/PG: Øyvind Ellefsen Jon Erik Staurset
CIACA - amatørb. Lars Øyno  
     
 
Europe Air Sports (EAS) Lars Øyno delegat
European Gliding Union (EGU) Arild Solbakken president
European Gliding Union (EGU) Steinar Øksenholt delegat
European Hanggliding and Paragliding Union (EHPU) Trond Nilsen delegat
European Microlight Federation (EMF) Roger Holm delegat
European Powered Flying Union (EPFU) Bjørn Skogøy delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) Lars Øyno delegat
European Model Flying Union (EMFU) Espen Bakke kasserer/delegat

For tillitsvalgte i NLF:

Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:

I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.

Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.

Alle reiseregninger skal lages/skrives i Visma Expense. (Personer som ikke tidligere har benyttet systemet vil få bistand fra NLF og/eller Idrettens regnskapskontor (IRK)). -Bilagene lastes opp digitalt i Expense-oppgaven.