Luftsport / Nyheter / 2024 / Luftsportsområder og fareområder - sentrale dokumenter
Foto: Miroslav Hoda
Foto: Miroslav Hoda

Luftsportsområder og fareområder - sentrale dokumenter

Luftrom er en viktig sak for våre medlemmer, og den viktigste saken for veldig mange av våre medlemmer. Derfor er luftrom og tilgang til luftrom, sammen med anlegg, den høyest prioriterte saken i NLF. For å gi medlemmene innblikk i prosessen rundt de nye fareområdene, og i åpenhetens interesse, velger vi her å publisere sentrale dokumenter i saken.

Men før du setter deg ned for å lese de 112 sidene, ber vi deg huske på følgende:

  • Dette er en komplisert og tidkrevende sak
  • Det er deler av prosessen som ikke fremgår av dokumentasjonen - blant annet flere telefonsamtaler mellom NLF og Luftfartstilsynet
  • Det har vist seg å være umulig å få videreført de gamle luftsportsområdene så enkelt som vi så for oss, og vi må ta område for område og del for del (luftrom først, så transponderfritak, f.eks.)
  • Saken har høyeste prioritet hos oss, og vi benytter både intern og ekstern fagkompetanse

Vi ønsker også å gjenta et sitat fra høringsutkastet til forskriften som avskaffet luftsportsområdene:

«Luftfartstilsynet [foreslår] å avskaffe dagens konsept med luftsportsområder. Dette er ikke ment så radikalt som det kan fremstå. Bakgrunnen for Luftfartstilsynets forslag er at vi mener at dagens konsept med luftsportsområder har et for uklart rettslig innhold.»

NLF ble beroliget med at det ikke var den velfungerende ordningen, men det uklare rettslige innholdet Luftfartstilsynet ville til livs.

Ellers viser vi til tidligere publiserte saker, som er lenket til i lenkelista.