For instruktører

Her finner du som er instruktør lenker til materiell du kan ha behov for i forbindelse med kurs eller tandemvirksomhet

 1. Mal for kurskontrakt hang-, para- og speedgliding
 2. Egenerklæring for kurs - Engelsk versjon
 3. Egenerklæring for prøvedag - Engelsk versjon
 4. Egenerklæring Tandem
  Norsk enkelttur - Norsk flere turer
  Engelsk enkelttur - Engelsk flere turer
 5. Om utdanning som tandemflyger
 6. Progresjonskort i Excel og Pdf
 7. Oppgavesamling ligger HER for fri nedlasting og utdeling
 8. Læremateriell for grunnkurs
 9. Huskeliste for avholdelse av kurs
 10. Enkel bruksanvisning for Idrettskurs
 11. Her finner du alle e-kurs du kan være godkjenner på: https://ekurs.nif.no/
 12. Rettledning for godkjenning av elektronisk fornyelse
 13. Fornye eget flygebevis når man også er instruktør
 14. Gjenopptagelse av flygebevis - info for instruktør