NLF / Modellfly / Informasjon om nytt regelverk for droner og modellfly
Jon Gunnar Wold

Informasjon om nytt regelverk for droner og modellfly

På denne siden finner du samlet informasjon om det nye EU-regelverket. Følgende gjelder for deg som er medlem i en NLF-tilsluttet modellflyklubb:

NLFs medlemmer flyr som før *Oppdatert 22. februar*
NLFs modellflymedlemmer skal forholde seg til reglene i det godkjente sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka. De nye EU-reglene får ikke virkning for deg som er NLF-medlem, med unntak av kravet om registrering i Luftfartstilsynets operatørregister, og merking av modellene med din operatør-ID*.
NLF har den 22. februar 2021 fått utsatt kravet om registrering frem til en mulig masseregistreringsløsning er utredet.

Registrering og merking *Oppdatert 22. februar*
Luftfartstilsynet har 22. februar utsatt kravet om registrering av modellflygere og droneoperatører som er tilsluttet NLFs modellflyklubber, fram til at de har utredet mulighetene for masseregistrering. Formålet er at NLF kan registrere medlemmene på deres vegne i operatørregisteret. Foreløpig er det vanskelig å anslå hvor lang tid en slik utredning vil ta, men vi antar at det kan la seg gjennomføre i løpet av høsten 2021. Medlemmer i NLFs tilsluttede modellflyklubber skal derfor ikke registrere seg direkte på flydrone.no, men fly som normalt og avvente beskjed om utfallet av utredningen.

NLFs medlemmer skal ikke gjennomføre kompetansetest
NLFs medlemmer flyr i Spesifikk kategori, og krav til kompetanse gis av sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka. Derfor er det ikke krav til at du som medlem gjennomfører kompetansetest hos Luftfartstilsynet.

Alle medlemmer har gyldig forsikring *Oppdatert 21. januar 2021*
Nytt av året er at alle som flyr droner og modellfly har lovpålagt krav om ansvarsforsikring for objektivt ansvar, med minimum dekning på 750.000 SDR (ca. 9 mill NOK) pr. skade. Alle medlemmer i NLF-tilsluttet modellflyklubb har en slik ansvarsforsikring inkludert i sitt medlemskap. Forsikringen er iht. kravene i forordning (EU) 2004/785. Hvis du ønsker å melde deg inn i en modellflyklubb for å få nødvendig ansvarsforsikring for droneflyging, er du selvsagt velkommen til det. Finn nærmeste modellflyklubb her, og meld deg inn her. Pris for medlemskap er avhengig av klubb og alder. For nøyaktig pris, ta kontakt.
Forsikringsavtalen for 2021 er klar, og vi har lagt ut informasjon om dette her. Nytt i 2021 er at du kan ta oppdrag i kategori Åpen A1/A3 uten tilleggsforsikring, på visse villkår. Du kan også kjøpe frivillig tilleggsforsikring for å ta oppdag i kategori Åpen A2.
Oppdatering 1. februar 2021: NLFs forsikringspolisenummer SN21P0024INO1A/B aksepteres nå av Luftfartststilsynets registreringsskjema.

Kommersiell flyging når du er medlem i NLF *Oppdatert 1. mars 2021*
Hvis formålet med flyturen er et kommersielt oppdrag, dvs. alt annet enn flyging for sport, rekreasjon og fritid, flyr du i kategori A1/A3 eller A2, og da må du registrere deg på flydrone.no og merke dronen.

 

( * = Registreringskravet gjelder enten du flyr modellfly eller drone. De som må være registert og merke modellene med sin Operatør-ID er alle som flyr modeller over 250 gram, eller modeller med kamera uansett vekt, samt linestyrte modeller over 1 kg. Innendørsmodeller er unntatt registreringskravet. Merket på modellen kan være en QR-kode.)