NLF / Seilfly / Nordisk Seilflydag 22. august 2020 - Kansellert!
Steinar Øksenholt

Nordisk seilflydag er en god mulighet til å nå potensielle elever, skape gode relasjoner til nærmiljøet og skape positiv oppmerksomhet om vår sport.

Lørdag 22 og/eller søndag 23 august 2020 inviteres din klubb til å arrangere Nordisk Seilflydag i samarbeid med S/NLF.

Årets ambisjon er at alle landets klubber gjennomfører arrangementet på sin lokale flyplass og stiller materiell og medlemmer til disposisjon for publikum og besøkene.

For å beholde og øke våre klubbers medlemsantall og for å kunne utvikle våre klubber må vi tiltrekke oss nye seilflygere til vår fantastiske sport. De best til å markedsføre seilflyging er selvfølgelig seilflygerne selv som gode representanter for vår sport.

Nordisk seilflydag er en god mulighet til å nå potensielle elever, skape gode relasjoner til nærmiljøet og skape positiv oppmerksomhet om vår sport.

Lørdag 22 og/eller søndag 23 august 2020 inviteres din klubb til å arrangere Nordisk Seilflydag i samarbeid med S/NLF.

Årets ambisjon er at alle landets klubber gjennomfører arrangementet på sin lokale flyplass og stiller materiell og medlemmer til disposisjon for publikum og besøkende.

Vi mener det vil være et realistisk mål å gjennomføre 300 introturer og rekruttere 30 nye medlemmer/elever fordelt på deltagende klubber.
Det betyr inntekter og nye medlemmer i din klubb!

I dokumentet du/dere kan laste ned fra denne siden gir vi noen enkle tips og råd til hvordan dere kan gå frem for å gjennomføre dagen.

Lykke til!

Følgende klubber har bekrfetet deltakelse:
 

Klubb Flysted Gjennomfører dato