NLF / Seilfly / Aktivitet og konkurranse på Frya i perioden 30. juli - 7. august
Arne Mathisen

Det er innbudt til Norges Cup på Frya i dagene 5. – 7. august. Påmeldingsfristen er 31. juli.

Denne gang blir det avgjort morgenen etter fristens utløp, d.v.s. 1. august, om det gjennomføres konkurranse eller ikke. Pr. i dag er deltakergrunnlaget for lite og vi oppfordrer piloter som planlegger deltakelse om å melde seg på snarest mulig.

Det planlegges uansett med aktivitet på Frya i hele perioden, men da det pågår operasjoner på Starmoen parallelt har vi behov for noe mer planlegging. Vi ber derfor om at de som planlegger å fly på Frya tar kontakt med John Eirik Laupsa enten på telefon 908 89 477 eller e-post: john.laupsa@nlf.no så snart som mulig. Utenom helgene vil det bli vurdert å begrense  tilgjengeligheten på slep til en kjernetid på dagen.