NLF / Seilfly / Fly Trygt 3 - ny runde 2020
Steinar Øksenholt

Generell informasjon om Fly Trygt 3

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund (S/NLF) har i samarbeid med Santiago Amengual utarbeidet et nytt seminar i rekken av Fly Trygt. Programmet ble første gang gjennomført under Seilflykonefransen i oktober 2018. I 2019 avholdt vi en rekke seminarer og vi fortsetter i 2020.

Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og som ikke er dekket i dagens opplæring.

Seminaret tar 3-4 timer + eksamen (20-25 min).

Seminaret kan også utvides med faget «Communication» (RTL), men krever da ytterligere en dag/kveld for gjennomføring.

Seminaret er ikke obligatorisk i seg selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning.

Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift

S/NLF planlegger å gjennomføre 6-8 regionale seminarer med programmet i 2020.
Vi er nå i dialog med klubbene for å fasiliteter møter på følgende steder:

 

Vi kommer tilbake med sted, dato og påmelding til hver enkelt samling når dette er avtalt og klart

Programmet er utviklet og testet under søndagen på Seilflykonferansen 7. oktober 2018.