NLF / Seilfly / Seksjonshederstegn til Terje Aasane
Steinar Øksenholt

I forbindelse med Nome Flyklubbs juleavslutning i klubbhuset lørdag 18. november ble Terje Aasane hedret med Seilflyseksjonens hederstegn for 2017.

Terje ble medlem av Nome Flyklubb i 1981 som seilflyelev. Som seilflyger gikk veien via flygebevis til instruktørbevis og kontrollant (IK-1) for seksjonen i 1998. I dag har han oppnådd nærmere 2500 starter og 1100 timer. Av disse er over 700 timer som instruktør og han fornyet sitt flygebevis senest i høst. Terje har innehatt utallige styreverv, ansvarsoppgaver innenfor for flytekniske arbeid (motor- og seilfly), operative oppgaver og ansvarsposisjoner i klubben, og ikke minst vært skolejsf i klubben over to 10-år. De som kjenner Terje vil beskrive han som Mr. Nome Flyklubb og en klubbrepresentant med stor K. Det å bevare flymiljøet i Nome Flyklubb og ved Lunde Flyplass har betydd mye for Terje. Utallige dungnadstimer er lagt ned over mange år for det han brenner mye for. Terje har også  utdannet mange seilflygere og introdusert disse for de verdier og holdninger han selv mener er utrolig viktig for trygge og gode operasjoner enten i grunnopplæring eller i acroflyging.

Terje er også godt kjent utenfor Nome Flyklubb. Luftsportsmiljøet i hele Telemark har nytt godt av hans engasjement og glød for alt som flyr. Han har vært mye å se både på Geiteryggen og Notodden eller som IK-1 på farten til en ny oppflyging i en seilflyklubb i Sør-Norge.

Nome Flyklubb og Seilflyseskjonen er veldig takknemmelig for all den tid, insats og engasjement han har gitt til klubben og norsk seilflyging.
Vi gratulerer derfor Terje Aasane med Seilflyseksjonens hederstegn for 2017.