NLF / Modellfly / Avklaring - endring i regelverket for F5J
Jon Gunnar Wold

Avklaring - endring i regelverket for F5J

Fra Avsnitt 5.5.11.1.3 h ii i Sporting Code:

**************
To reset the start height displayed to “---” if the motor is restarted at any time during the flight. In this case (start height displayed to “---”, the result of the flight is 0 and the 0 result cannot be dropped from total score.
**************

Denne regelendringen skal brukes på Norgescupstevner arrangert med hensikt å ta ut en landslag.

Begrunnelse:
De mest brukte modellflyplassene for F5J i norge ( Bodø, Spydeberg og tildels også Lillehammer) har utfordringer med trelinjer og skog nærme takeoff og landing. Dette gjør at det ofte lønner seg å satse innover skogen i lav høyde for å vinne tid/poeng. Denne regelen gjør det mer risikabelt med tanke på poeng å gjøre dette, men den gir samtidig mulighet til å starte motor om det skulle bli kritisk. Start av motor i disse tilfellene vill gi deg en 0 poengsom, som du ikke kan stryke.

  • I Gliderscore velger du MotorRestart => Allowed - zero cannot be dropped
     
  • For deltakere som ikke kan dokumentere sin starthøyde skal motorstart krysses av på scorecard

NB: Det er ikke arrangørens ansvar å stille med PC for å lese ut data om det skulle være noe feil / mangler, Men arrangør henstilles til å være "rund i kantene" hvis utstyret er tilgjengelig. Display-info fra Altis eller lignede skal brukes om ikke annet kan dokumenteres.