NLF / Modellfly / Bestått droneeksamen? Kjøp droneforsikring
Jon Gunnar Wold

Bestått droneeksamen? Kjøp droneforsikring

Ordningen med at NLFs modellflymedlemmer kan kjøpe forsikring for kommersiell ubemannet luftfart (RO1) utvides til å gjelde de som består droneeksamen. Medlemmer som ikke har modellflybevis klasse A kan dermed også kjøpe forsikringen og søke om RO1-tillatelse.

Merk: Det er ikke krav til å ta eksamen for å få RO1-tillatelse fra Luftfartstilsynet. Det er NLF som i samråd med vårt forsikringsselskap krever at du har enten A-bevis, eller bestått droneeksamen for å kjøpe vår forsikring. 

Droneeksamen tar du ved din lokale trafikkstasjon. Mer informasjon om droneeksamen:

Informasjon om NLFs forsikring for ubemannet luftfart finner du her. Hvis du er medlem og ønsker å kjøpe denne, koster det 1500,- pr. år, og du må enten inneha gyldig A-bevis eller sende oss kopi av eksamensbeviset for bestått droneeksamen.