NLF / Modellfly / EASA snur – vil respektere nasjonale regler for modellflyging
Jon Gunnar Wold

EASA snur – vil respektere nasjonale regler for modellflyging

Foto: Dollar Photo Club

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har nå klargjort sitt standpunkt i spørsmålet om felleseuropeiske vs. nasjonale regler for modellflyging. I et nytt skriv legger byrået seg flate og lover å anerkjenne modellflyorganisasjonene gjennom såkalt «Grandfathers rights» slik at modellflyging i europeiske modellflyklubber kan fortsette som før. Men byrået vil fortsatt gjøre livet vanskelig for både seg selv og modellflygere ved å insistere på at modellfly faller inn under definisjonen ubemannede luftfartøy (RPAS).

Det nye skrivet, som er publisert på byråets hjemmesider den 18. desember, har tittelen «opinion of a technical nature» og forsøker tilsynelatende å klargjøre en rekke elementer i byråets forslag til felleseuropeisk regelverk for ubemannede luftfartøy og modellfly. Og årets julegave til Europas modellflygere er at byrået snur 180 grader, på så godt som samtlige punkter som har med modellflyging å gjøre:

  • Modellfly vil få enkelte unntak fra lovene. Dette som anerkjennelse for måten de er organisert, deres erfaring og sikkerhetskultur. EASA forklarer at dette vil oppnå «tilsvarende sikkerhetsnivå» som intensjonen med loven
  • EASA vil anerkjenne opplæringen i modellflyklubber og forbund som erstatning for kravet om opplæring i generell luftfartskunnskap
  • Introduksjon av ny kategori: «Harmless»-kategorien vil ikke bli underlagt krav til opplæring. Denne kategorien inneholder bla. fjernstyrte leker, drager, ballonger og «enkelte typer modellfly»
  • Grandfathers rights-prinsippet tas i bruk for å beskytte organisert modellflyging, med innføring av «Special provisions for operations such as model aircraft». I de tilfeller hvor modellflyging faller utenfor «Open category», for eksempel med vekt over 25 kilo, vil byrået kunne gi tillatelser eller delegere myndighet til modellflyorganisasjoner med såkalt «grandfathering»

Det siste punktet kan vanskelig leses på noen annen måte enn at EASA ikke visste hvordan modellflyging er organisert da de laget forslaget til felleseuropeisk regelverk, men at det gjør de nå. Som de selv uttrykker det i sin oppsummering av de 3400 kommentarer de mottok på høringen: samtlige svar om som omhandlet modellflyging var negative til forslaget.

Men på ett punkt står EASA fast: ubemannede luftfartøy og modellfly er samme ting. Dermed blir det tungvint både for EASA, og de ulike landenes luftfartsmyndigheter for all tid framover. Det vil bli Luftfartstilsynet og NLF som får jobben med å skille modellflyging og RPAS fra hverandre her i Norge, men det er en oppgave vi skal klare.

Bakgrunn

A-NPA 2015/10 ble publisert tidligere i høst, og er EASAs forslag til felleseuropeisk regelverk for ubemannede luftfartøy. Regelverket ble møtt med særlig stor kritikk fra mange hold på grunn av en rekke famlende og usammenhengende forslag.  Saken har vakt stor oppsikt i NLF (se tidligere omtale i Flynytt og Modellfly informasjon) som sammen med Europe Air Sports har svart på EASAs forslag med kraftig fordømmelse.

Lenker