NLF / Modellfly / Endringer i forsikringsavtalen for 2013
Jon Gunnar Wold

Endringer i forsikringsavtalen for 2013

Fra og med 31/12-2012 får du som medlem av Modellflyseksjonen bedre forsikringsdekning. Sammen med vårt forsikringsselskap QBE, som er spesialister på flyassuranse, har vi gjennomgått dekningen og gjort endringer der det var nødvendig. Pga. NLFs lange forhold til QBE og Modellflyseksjonens økte fokus på instruktør- og pilotutdanning, medfører ikke disse endringene noen økning i forsikringspremien. 

Endringene innebærer:

  • Forsikringen er gyldig for hele Norden, ikke bare Norge
  • Når du deltar i FAI-konkurranser er du dekket over hele verden, ikke bare i Europa
  • Rekreativ flyging med FPV er dekket

Tidligere var forsikringen gyldig kun i Norge, men ble utvidet til å gjelde Europa dersom du var innehaver av FAI Sportslisens. Det at hvem som helst kunne be om Sportslisens, og dermed være dekket i hele Europa var ikke hensiktsmessig. Heller ikke at landslagsdeltakere som konkurrerte i for eksempel Sør-Afrika og USA ikke var omfattet av forsikringen. Det er de nå. I tillegg kan du som hobbypilot fly på hytta i Sverige eller på Hanstholm i Danmark uten at Modellflyseksjonen skal måtte utstede en proforma Sportslisens.

FPV dekkes av forsikringen
FPV (First Person View), hvor piloten ser flukten gjennom briller med video fra modellen, er omfattet av Luftfartstilsynets bestemmelser for ubemannede luftfartøy. Derfor var ikke vår ansvarsforsikring gyldig, da den kun dekker modellflyging og ikke UAS-operasjoner.
Nå har vi forhandlet oss fram til at rekreativ FPV-flyging er dekket, under følgende forutsetninger:

  • Maks. flyhøyde er 400 fot over bakken
  • Modellen skal flys innenfor synsvidde hele tiden
  • Piloten skal kun fly sammen med en utkikksperson

Med utkikksperson menes en person som bistår piloten og holder modellen i syne. Denne personen skal sikre at modellen ikke flys utenfor synsvidde, hjelpe piloten om han blir desorientert, og holde utkikk etter annen trafikk. Det er implisitt at all flyging med FPV skal utøves med samme aktsomhet som annen flyging, du har selvsagt ikke lov til å fly steder du ikke ville ha fløyet med «vanlige» modeller, eller på steder hvor du utsetter personer eller eiendom for fare. 
De nye forsikringsvilkårene skrives i disse dager ferdig av QBE, og vil bli publisert på nlf.no når de foreligger. Har du spørsmål er du velkommen til å ringe fagsjef
Jon Gunnar Wold: 41620374