NLF / Modellfly / F3A Schedule Briefing 2012
Jon Gunnar Wold

F3A Schedule Briefing 2012

Andreas Jensen fra Forus RCK demonstrerte P-13 programmet med sin Xigris C1

Lørdag og søndag 24-25. mars ble det avholdt Schedule Briefing for de nye F3A-programmene. Andreas Bjordal Jensen har dratt i gang arrangementet og fått god støtte fra våre FAI dommere Tom Erik Sørensen og Pål Kvaløy, begge fra Malvik MFK. Det ble gjennomgått FAI Sporting Code, deretter det nye P-13 og Nordicprogrammet. Etter lunsjpause ble det tid for praktiske øvelser, Andreas fløy flere omganger P-13 og Pål Kvaløy rapporterte om korrekt avstand via radio, mens Tom Erik kommenterte flygingen.