NLF / Modellfly / Fagmøte modellfly 2017
Jon Gunnar Wold

Fagmøte modellfly 2017

Vedlagt finner du presentasjon fra fagmøtet i modellflyseksjonen som ble avholdt på Clarion Hotel Gardermoen lørdag 1. april 2019.