NLF / Modellfly / FAI sportslisens
Jon Gunnar Wold

FAI sportslisens

Som medlem av FAI er det NLF som utsteder FAI Sportslisens til sine medlemmer. Innehaver av sportslisens blir registrert av NLF i FAIs database av oss, og det vil vises som en kompetanse i Min idrett. Lisensen gir anledning til å delta i konkurranser i regi av FAI, enten det er World Cup, EM eller VM. Sportslisensen er gyldig i alle land som er medlem i FAI.

Sportslisensen utstedes til:

  • utøvere som skal representere Norge i FAI-mesterskap
  • utøvere som skal delta i rekordforsøk
  • utøvere som skal delta i NM (Gjelder kun FAI-klasser, og ikke norsk klassemesterskap)

Det er en forutsetning at du har gjennomført e-læringskurset Ren utøver fra Antidoping Norge. Du behøver ikke å sende oss diplomet, men du må undertegne på at du har gjennomført kurset.

Innehavere av FAI Sportslisens forutsettes også å ha satt seg inn i FAI Sporting Code for sin gren. Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å be om utstedelse av Sportslisens fra NLF dersom de skal delta i konkurranser hvor det kreves. Sportslisensen er gyldig fra og med det tidspunkt den er betalt. (Gebyr for utstedelse kr 85,-)

For å be om FAI sportslisens sender du e-post til melwin@nlf.no og opplyser om ditt navn og klubb, og om du har gjennomført Ren utøver.

Merking av modeller på FAI-konkurranser (EM og VM)
Modellen skal fra og med 2020 merkes med bokstavene NOR og din FAI-ID. Slik finner du din FAI-ID: 
Søk deg opp her med din e-postadresse, så får du tilsendt din sportslisens. Der finner du din ID nederst til høyre, se eksempel på dette bildet