NLF / Modellfly / Flyging i utlandet
Jon Gunnar Wold

Flyging i utlandet

Ved flyging utenfor Norge, skal du alltid følge de bestemmelser som gjelder i det aktuelle landet.

Flyging i Europa og Storbritannia

Som medlem i en NLF-tilsluttet modellflyklubb er du i hovedsak dekket av den inkluderte ansvarsforsikringen ved flyging i de europeiske land der forordning (EU) 2019/947 gjelder. Men du må være klar over at:

  • Det enkelte land kan ha nasjonale modellflyregler som er helt annerledes enn de norske, og i tillegg er helt annerledes enn kravene i den felleseuropeiske Åpen kategori. Dette må du sette deg inn i for hvert enkelt land du skal besøke.
  • Det enkelte land kan ha kommunale forskjeller fra sted til sted der droneflyging forbys av ulike årsaker. Eksempelvis gjelder i Norge bestemte regler rundt severdigheter som Prekestolen i Rogaland, og restriksjonsområde R-102 Oslo sentrum hvor det er forbudt å fly. Det er grunn til å anta at de fleste turistattraksjoner og store byer du besøker vil ha sine lokale bestemmelser - les droneforbud.
  • Du kan aldri gå ut fra at reglene for droner og modellfly i det enkelte land alene er det som setter alle betingelser for om du kan fly eller ikke, da flyging også kan være forbudt med hjemmel i det enkelte lands naturvernbestemmelser, personvernbestemmelser, støyregler osv.
  • Det enkelte land kan ha særlige krav til tillatelser og dokumentasjon på forsikring. Du må alltid sjekke hva som kreves av dokumentasjon, og du kan IKKE anta at det å vise ditt medlemskort i Min idrett app på telefonen gjør at du kan snakke deg bort fra en drone-bot i Italia. Ved behov, kan vi utstede personlige forsikringsbevis på engelsk som du kan ta med deg. Ta kontakt.
  • Du må også alltid følge de lokale bestemmelsene på den modellflyklubb du besøker.

Flyging utenfor Europa

For flyging utenfor Europa, dekker forsikringen dette dersom du deltar på en FAI-konkurranse. Om du skal fly på egenhånd kan det dekkes i visse tilfeller, da tar du kontakt med NLF på forhånd og gjør avtale. Det er kun modellflyging for sport, rekreasjon og konkurranse som i så fall dekkes. Skal du fly kommersielt utenfor Europa har vi pr. i dag ikke dekning for dette. Det anbefales å tegne en forsikring i det aktuelle landet du skal besøke.