NLF / Modellfly / handlingsplan ved ulykker
Jon Gunnar Wold

handlingsplan ved ulykker

Modellflyseksjonens handlingsplan skal følges ved ulykker. Øyeblikkelige tiltak/varslingsrekkefølge skal tilpasses av hver klubb.

Nyeste dokumenter finnes under Modellflyhåndboka