NLF / Modellfly / Ledermøtet 2014
Jon Gunnar Wold

Ledermøtet 2014

Ledermøtet ble avholdt 1/3 på Best Western Oslo Airport Hotell på Gardermoen. Vedlagt ligger referat, presentasjoner og andre relevante dokumenter fra møtet.