NLF / Modellfly / Luftfartstilsynet vil ha høydebegrensning for modellflyging - NLF klager på vedtaket
Jon Gunnar Wold

Luftfartstilsynet vil ha høydebegrensning for modellflyging - NLF klager på vedtaket

Bilde av seilfly
Seilflykonkurranser er blant de aktiviteter som kan bli begrenset dersom Luftfartstilsynet innfører høydebegrensning. Foto: Jack Farstad

Luftfartstilsynet har forlenget NLFs godkjenning av Modellflyhåndboka som sikkerhetssystem for modellflyging, men pålegger i sitt vedtak en rekke begrensninger, blant annet en maksimal flyhøyde for modellfly på 400 meter. NLF har klaget på vedtaket, og har bedt om et møte med Luftfartstilsynet for å drøfte klagen. Dersom saken ikke kan løses gjennom dialog vil klagen avgjøres av Samferdselsdepartementet. 

NLF skriver at Luftfartstilsynets vedtak verken er i samsvar med en forsvarlig tolkning av droneoperatørforordningen artikkel 16 eller BSL A 7-2 § 9, og at de ulike begrensninger og krav fra Luftfartstilsynet er utilstrekkelig begrunnet. I klagen skriver NLF blant annet følgende:

"I det påklagde vedtaket benytter Luftfartstilsynet BSL A 7-2 § 9 som hjemmel for tiltak som delvis hindrer eller vanskeliggjør den videreføringen som bestemmelsen hadde til formål å gjennomføre. Dette gjøres uten at det har vært hendelser eller ulykker innenfor aktiviteten som tilsier behov for at myndighetene griper inn."

I de vedlagte dokumentene kan du lese Luftfartstilsynets vedtak, og NLFs klage. 

 

VedleggStørrelse
PDF icon Luftfartstilsynets vedtak395 KB
PDF icon NLFs klage på vedtaket449.13 KB