NLF / Modellfly / Modellfly informasjon - MI
Jon Gunnar Wold

Modellfly informasjon - MI

Modellfly informasjon (MI) er Modellflyseksjonens eget blad. Det er Norges eneste rene modellflyblad, og er skrevet av, for og om modellflygere. Du mottar 6 utgaver pr år gratis som medlem av en våre modellflyklubber. Bladet selges på over 300 utsalgsteder i Norge, blant annet Narvesen, Mix og Esso. Hvis du ikke er medlem kan du også tegne gunstig abonnement.

Bladet er på mange måter en dugnad som er avhengig av stoff fra fra medlemmene og andre bidragsytere.Vil du komme på trykk i MI, kan du laste opp bidrag på denne linken. Lag din egen mappe for ditt stoff. Vi finner en egnet plass til ditt bidrag. Legg ved en tekstfil med info om deg selv også, slik at vi ved spørsmål kan får kontakt med deg. 

Les mer på bladets hjemmeside: http://www.modellflyinfo.no