NLF / Modellfly / Modellflyplasser på Google earth
Jon Gunnar Wold

Modellflyplasser på Google earth

En tysk modellflyentusiast ved navn Arno Bertz har samlet alle de modellflyplasser han kan finne på nett og lagret i Google Earth. Nå har han laget en egen fil med norske modellflyplasser, og sendt til oss i NLF. Vedlagte fil kan lastes ned og åpnes i Google Earth, så får du se en oversikt fra hele Norge. Google Earth er gratis og kan lastes ned på http://www.google.com/earth/index.html

For oversikt over andre land, og en fil med modellflyplasser i hele verden, se Arnos hjemmeside: http://arnobertz.de/
Noe å styre etter når du er på bilferie i Europa kanskje?