NLF / Modellfly / Modellflyseksjonens hederstegn tildelt Tore A. Hansen
Jon Gunnar Wold

Modellflyseksjonens hederstegn tildelt Tore A. Hansen

Klubbleder Tore A. Hansen (til høyre) ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn med diplom for sin innsats for Drammen Modellflyklubb av styreleder Asle Sudbø. Hansen har sittet som leder og primus motor for klubben i hele 18 år. Han er en engasjert klubbleder som er aktiv på seksjonens samlinger, og hjelper seksjonen med innspill om klubbdrift og sikkerhetsarbeid, i tillegg til å være fast bidragsyter med innlegg i seksjonens medlemsblad MI.

Seksjonshederstegn kan iflg. NLFs statutter tildeles tillitspersoner, medlemmer eller ansatte som har oppnådd fremragende resultater med enkelt prosjekter, eller personer i seksjon/klubb som har nedlagt et stort arbeid gjennom en årrekke.

Vi gratulerer med velfortjent hedersbevisning!