NLF / Modellfly / Ny forskrift for modellfly og nye europeiske regler
Jon Gunnar Wold

Ny forskrift for modellfly og nye europeiske regler

De europeiske modellflyforbundene møttes 24. oktober i Friedrichshafen for å stifte EMFU - European Model Flying Union. FOTO: Jon Gunnar Wold

Som de fleste har fått med seg, trådte nye forskrifter for droner i kraft i Norge i 2015. NLF har tidligere informert våre medlemmer om dette. Denne forskriften omtaler også modellflyging kort i en paragraf, og det står blant annet at modellflyging som foregår i regi av klubb er unntatt fra restriksjonene som gjelder for droneflyging.

Luftfartstilsynet er nå i ferd med å revidere drone-forskriften (RPAS-forskriften). Samtidig er de i ferd med å sende ut på høring en egen forskrift for modellfly. Denne forskriften vil i stor grad være basert på innholdet i Modellflyhåndboka, som modellflyseksjonen i NLF har brukt  som regelverk for organisert modellflyging i regi av NLF fra 2013. Dette er en betydelig fordel for våre miljøer. NLF og modellflyseksjonen har jobbet aktivt mot Luftfartstilsynet for å sørge for at utkastet til ny forskrift blir slik at ansvarlig modellflyging i organiserte former vil kunne fortsette å operere såpass fritt som vi hittil har fått lov til å gjøre.

Denne friheten under ansvar må vi alle bidra til å ta vare på!

Samtidig er det store ting på gang ute i Europa. En skulle ikke tro at modellflyging kunne bli storpolitikk, men nå har det faktisk blitt det. Europa-parlamentets medlemmer er under et enormt press for å regulere drone-virksomheten, som vokser med ekspressfart. Europaparlamentet er også under press for å lage regler som er lette å håndheve for politi og andre myndigheter. De har gitt European Air Safety Agency (EASA) jobben med å utforme disse reglene. Det som nå er klart, er at EASA ikke vil skille droner fra modellfly. Både NLF og andre europeiske luftsportsforbund har jobbet hardt for at man skulle få til dette, men presset fra politi og andre myndigheter for å få til enkle regler har vunnet frem.

Hva så med norske forskrifter som skiller mellom droner og modellfly? Det vi nå jobber hardt mot, sammen med en rekke andre europeiske land, inkludert Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, og Frankrike, er å få til en bestemmelse der nasjonale luftfartsmyndigheter kan lage særnasjonale bestemmelser for modellflyging. For å få til dette, deltok Norge (ved fagsjef Jon Gunnar Wold og styreleder Asle Sudbø) på et møte i Friedrichshafen i slutten av oktober, sammen med 10 andre europeiske land, for å berede grunnen for en Europeisk Modellfly Union, på lik linje med den motorflygerne, seilflygerne, og fallskjermhopperne har. Dette er gjort for å gi oss en kraftig stemme inn mot EASA som skal budbære ett enkelt budskap: la oss få beholde nasjonale regler for klassisk modellflyging! Ut fra de signalene vi har fått så langt, er det grunn til optimisme!

Asle Sudbø

Styreleder Modellflyseksjonen                                               

Les mer: