NLF / Modellfly / Oversikt ferdighetsbevis
Jon Gunnar Wold

Oversikt ferdighetsbevis

Her kan du laste ned en oversikt over alle de ulike ferdighetsbevis og tillatelser Modellflyseksjonen utsteder.
Fornyelse og utstedelse skjer ved innsending av skjema til melwin@nlf.no eller pr. post til NLF v/medlemsservice.