NLF / Modellfly / Regelverksarbeid for modellflyging
Jon Gunnar Wold

Regelverksarbeid for modellflyging

Norges luftsportforbund jobber kontinuerlig for å bevare de friheter du har som modellflyger i Norge. I 2015 og 2016 har arbeidet blitt betydelig intensivert, grunnet forslag til felleseuropeisk regelverk fra EASA, og arbeid med ny modellflyforskrift fra Luftfartstilsynet. Her er en oppsummering av arbeidet, og hvordan det kan komme til å påvirke din klubb og deg som modellpilot.

EASA nærmer seg et felleseuropeisk regelverk

Siste oppdatering leser du her

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA lanserte i fjor sitt foreslåtte felleseuropeiske regelverk for droner. Dette regelverket la opp til streng kontroll, hvor EASA ikke la opp til å skille mellom kommersiell ubemannet luftfart og  modellflyging. Gjennom lobbyvirksomhet og samarbeid med luftsportsorganisasjonen Europe Air Sports klarte NLF å påvirke EASA, som gikk med på at modellflyging vil bli regulert av det enkelte lands luftfartsmyndighet. 

I september 2016 lanserte EASA nytt utkast – en «lovprototype». Her er det lagt opp til at det enkelte lands luftfartsmyndigheter kan definere modellflyging, og det vil være en overgangsordning på 3 år fra regelverket trer i kraft. I denne overgangsperioden vil Luftfartstilsynet kunne godkjenne NLFs modellflyseksjon til å fly uten høyde- og vektbegrensning. Likevel er lovprototypen problematisk på mange områder, og ettersom NLF er tvilende til at reglene vil ivareta sikkerheten, har vi sendt forslag til forbedringer til EASA.

I et nøtteskall er lovprototypen bygget opp rundt tre kategorier:

 1.  Open category, som er hobbydroner og fjernstyrte leker. 
  I denne kategorien er sikkerheten ivaretatt elektronisk, slik at farkosten ikke vil fly over 50 meter, ha en maksimal spenning (24 volt), aldersgrense ved kjøp osv. 
   
 2. Specific category - Permanent flygetillatelse iht. risikovurdering
  I denne kategorien er det ingen generelle begrensninger for høyde, vekt, effekt, osv. Men NLF som organisasjon må få generell godkjenning av Luftfartstilsynet til å fly i denne kategorien, basert på vår historikk og sikkerhetssystem. Er du ikke medlem av en godkjent organisasjon må du enten melde deg inn, eller fly med de begrensninger du får i "Open category".
   
 3. Certified category - RPAS-sertifikat for å fly
  I denne kategorien er det pilotens opplæring og sertifikat, utstedt av luftfartsmyndighetene, som bestemmer hva, hvor og hvordan en pilot eller firma kan fly. 

Den observante leser vil se at det er et stort problem med "Open" kategorien: Det er selvsagt kun multikoptere som kan programmeres til maks høyder. Et modellfly som flys rett oppover vil ikke stoppe på 50 meter, slik et multikopter kan. Markedet for modellfly- og helikoptre er vanskelig å regulere, pga. hjemmebygging. Og for ferdige fly, hvordan skal butikken vite hva du har lov til å kjøpe? Dette er blant de spørsmålsstillinger NLF reiser i sitt høringssvar til EASAs lovprototype.

Modellfly kan bli skilt ut fra den europeiske luftfartsloven

Når EASAs Basic Regulation, selve" luftfartsloven for Europa", skal gjennomarbeides i oktober, skal en rekke lovendringer stemmes over i Europaparlamentet. Blant disse forslagene er å skille ut modellfly, slik at EASAs kommende lov om ubemannet luftfart likevel ikke får konsekvenser for modellflyging. Det vil si at om det blir vedtatt kan den nye loven for ubemannet luftfart fra EASA faktisk ikke få noen innvirkning på modellflyging for sport og rekreasjon likevel! NLF påvirker dette arbeidet gjennom lobbyvirksomhet i samarbeid med Europe Air Sports. (Ja, NLF og Europe Air Sports har en egen lobbyist i EU-parlamentet).

Egen modellflyforskrift i Norge er under arbeid
Luftfartstilsynet jobber med en egen forskrift som skal regulere modellflyging i Norge. NLF har gjennomført arbeidsmøter med Luftfartstilsynet underveis i dette arbeidet ved flere anledninger i 2016, og er i kontinuerlig dialog.

Modellflyforskriften vil gjøre tre ting: 

 1. Definere modellflyging med et tydelig skille mellom hva som er ubemannet luftfart, og hva som er privat modellflyging for sport, rekreasjon og hobby. 
 2. Definere hva slags modellflyging som kun vil bli tillatt i regi av et sikkerhetssystem for modellfly
 3. Stille krav til sikkerhetssystem for modellfly

Alle modellflyklubber har siden 2013 praktisert NLFs interne regelverk «Modellflyhåndboka», som ble lansert 1. mai 2013. Denne håndboka er nå utprøvd og forfinet. Den er laget over samme lest som de andre godkjente sikkerhetssystemene i NLFs øvrige seksjoner. Luftfartstilsynet legger opp til en overgangsperiode som vil være tilstrekkelig for at flyging i NLFs modellflyklubber kan fortsette uten avbrudd etter at ny modellflyforskrift har trådt i kraft. 

For modellflyging som IKKE foregår i regi av et sikkerhetssystem vil forskriften gi klare restriksjoner, blant annet med vekt- og høydebegrensninger. For medlemsklubbene vil NLFs arbeid føre til at flyging kan foregå som før uten begrensninger, men også få videre fullmakter enn det vi har i dag – blant annet ønsker vi at FPV-flyging utenfor synsvidde skal bli tillatt i regi av et sikkerhetssystem. Dette er pr. i dag ikke tillatt med mindre piloten har sertifikat og forsikring for ubemannet luftfart. Videre kan også 150-kilos grensen for modellfly bli opphevet.

Les mer om regelverk i Norge og Europa