NLF / Modellfly / Seksjonsmøte modellfly 2019
Jon Gunnar Wold

Seksjonsmøte modellfly 2019

Modellflyseksjonen avholdt seksjonsmøte på Clarion Hotel Air på Sola lørdag 6. april. Presentasjonene og de vedtatte dokumentene er vedlagt.  Det ble vedtatt nytt konkurransereglement, ny utviklingsplan, fastsatt budsjett og kontingenter for 2020 og 2021, samt valgt nytt styre og ny valgkomité. Jo Grini og Haagen Valanes fikk begge tildelt NLFs gullnål for sine unike innsatser for modellflyging i Norge og Europa.

Protokollen fra møtet vil bli lagt ut her etter signering. 

Relevante lenker og dokumenter: