NLF / Modellfly / Skjema for utstedelse/fornyelse av flygebevis og instruktørbevis modell
Jon Gunnar Wold

Skjema for utstedelse/fornyelse av flygebevis og instruktørbevis modell

For å utstede eller fornye A-bevis, B-bevis, instruktørbevis, displaybevis eller FAI sportslisens må vedlagte skjema fylles ut og sendes til NLF/Modellflyseksjonen.

Send gjerne skjemaet pr. e-post til melwin@nlf.no eller pr. post til:
Norges Luftsportforbund
Modellflyseksjonen
Møllergata 39
0179 Oslo