NLF / Modellfly / Sverige forbyr fotodroner
Jon Gunnar Wold

Sverige forbyr fotodroner

Ikke forbud i Norge: Statssekretær Tom Cato Karlsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får her demonstrert kameradrone for overvåkning av kraftlinjer, av Orbiton UAS-systemer. FOTO: Jon G. Wold

Svensk høyesterett har avgjort at kamera som filmer eller fotograferer fra luften men kontrolleres fra bakken er å betrakte som personovervåkning, og derfor ikke tillatt. Kamera montert på et sykkelstyre eller i frontruten på en bil er derimot ikke definert som overvåkning, og er fortsatt tillatt. Dette fremgår av en pressememelding fra Svensk høyesterett.

Det er sveriges svar på Datatilsynet, Datainspektionen, som har fremmet saken som altså vant frem i svensk rett. Bruk av dronefoto for TV/media eller i privat sammenheng er dermed ikke tillatt, med mindre man har tillatelse til personovervåkning. Saken vekker stor oppsikt i svenske medier, og ikke minst i den svenske dronebransjen. I Norge går det motsatt vei - her har vi vide fullmakter, og NLFs modellflymedlemmer vil på sikt kunne få lov til å fly utenfor synsvidde uten RPAS-tillatelse.

Neppe aktuelt med forbud i Norge
I Norge skal dronebransjen vokse, med bred politisk støtte. Statssekretær Tom Cato Karlsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tilstede på et pressetreff i oktober, hvor dronebransjen demonstrerte hvordan ubemannet luftfart kan brukes til mange nyttige sivile formål. Samferdselsdepartementet har sammen med Luftfartstilsynet i år intensivert arbeidet med å gi den hurtig voksende dronebransjen gode villkår og trygge rammebetingelser i Norge. I tillegg har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i Norge deregulert det tidligere kravet om generell flyfototillatelse for å ta bilder fra lufta, nettopp for å støtte den voksende nye næringen. 

Forbud gjelder også norske piloter i Sverige
NLF ber om at alle medlemmer respekterer det svenske forbudet. NLFs kollektive ansvarsforsikring for modellfly, som gjelder i hele Norden, forutsetter at piloten flyr iht. gjeldende lover og regler i det enkelte land. Det vil si at forsikringen ikke gjelder dersom du bryter svensk lov og fly med kameradrone eller modellfly med påmontert kamera i Sverige.