NLF / Modellfly / Teoriurs A-bevis - materiell for instruktører
Jon Gunnar Wold

Teoriurs A-bevis - materiell for instruktører

Eirik A. Telle holder teorikurs i Bergen MFK vinteren 2015.

 

Instruktører som skal holde teorikurs eller drive opplæring til A-bevis for modellfly kan nå benytte denne presentasjonen. Dette materiellet er ikke å anse som et komplett eller uttømmende teoripensum til A-bevis. Det er et utgangspunkt for instruktører slik at de kan gi grunnleggende teoretisk opplæring. Presentasjonen ligger vedlagt nederst i denne artikkelen.

For instruktører:

Bruk presentasjonen som et utgangspunkt for egen tilpasning. Presentasjonen er ment å dekke de helt grunnleggende teorier om hvorfor flyet flyr osv, hva som skjer ved ulykker og mye annet. Du er nødt til å redigere innholdet ved å sløyfe eller legge til lysbilder, basert på kandidatenes/kursdeltakernes ferdighetsnivå og erfaring.  Vi anbefaler også å legge til punkter om lokale forhold. Det er vist eksempler på dette i presentasjonen.
Hvis du som instruktør har innspill til endringer som bør gjøres permanent i denne presentasjonen og således tilgjengelig for andre instruktører tar vi gjerne i mot det.

For elever/kandidater til A-bevis:

Dere må gjerne se gjennom presentasjonen selv for å forberede til et teorikurs. Men husk at ikke alt er selvforklarende, og enkelte ting kan tolkes feil. All informasjonen må kompletteres av instruktørens fremføring på kurset. Å lese denne presentasjonen som selvstudium er ikke en erstatning for teoretisk opplæring med instruktør.

Takk til:

Lucas Hofman i Bærum MFK som laget presentasjonen ferdig, Rune Haugen i Asker MK som lot oss benytte hans eget materiell, og Eirik Telle i Bergen MFK som har testet og forfinet dette materialet i praksis!