NLF / Modellfly / Veien til landslaget - søk om støtte til ungdomsidrett 2015
Jon Gunnar Wold

Veien til landslaget - søk om støtte til ungdomsidrett 2015

 

Styret i Modellflyseksjonen inviterer NLF-medlemmer mellom 13 og 19 til å søke om støtte til konkurranseaktivitet i inneværende år. Du kan søke om støtte til alt av utgifter som har med konkurranseflyging og trening å gjøre. Å motta slik støtte vil være en anerkjennelse av ditt potensiale som utøver. Støtten tar utgangspunkt i midler til utviklingsorientert ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund.  Vi oppfordrer derfor alle ungdomspiloter mellom 13 og 19 år som deltar i konkurranser, eller har lyst til å starte med konkurranseflyging, om å søke om støtte.

Søknadsfrist: fredag 31. juli 2015

Slik gjør du:

- Skriv en kortfattet søknad og send til jgw@nlf.no
- Søknaden skal inneholde fullt navn, fødselsdato, klubb, medlemsnummer og kontaktinformasjon
- Videre skal søknaden ha en beskrivelse av hva du ønsker støtte til, og hvilket støttebeløp du ønsker. Støttebeløp begrunnes.

Styret i Modellflyseksjonen godkjenner tildeling.

Hvem kan søke?

Ùngdom mellom 13 og 19 år som konkurrerer, eller har ønske om å delta i konkurranser i FAI-godkjente klasser, samt klasser godkjent av Nordisk modellflyråd (F3A Nordic, IMAC m.fl.) og evt. lokale rekrutteringsklasser tilknyttet disse. Du må inneha gyldig medlemskap i modellflyklubb tilsluttet NLF/Modellflyseksjonen. Det er ikke krav til hvor lenge du må ha vært medlem, men kontingent for inneværende år skal være betalt. 

Foresatte oppfordres til å bistå med søknad for personer under 18 år. 

Modellflyklubber tilsluttet NLF/Modellflyseksjonen kan søke på vegne av medlemmer. Klubben kan også søke om midler selv, til konkurranseutstyr.

Hva kan jeg søke om?

Du kan i prinsippet søke om hva som helst, men her er noen eksempler:

- Kjøring til/fra treningsfelt
- Reise/kost/overnatting/deltakeravgift for deltakelse i konkurranser i din klasse, fortrinnsvis uttaksstevner og cup-stevner
- Fuel og batterier
- Kjøp av konkurransemodell

Utbetaling og praktisk informasjon

NB: Pga. krav fra Idrettens regnskapskontor, må støtte utbetales mot bilag. Støtten vil derfor bli utbetalt i etterkant, mot kvittering eller reiseregning. Nærmere info gis ved evt. tildeling av støtte. Støtte kan utbetales direkte til utøver eller til foresatte, etter nærmere avtale.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagsjef Jon Gunnar Wold på tlf 41620374, eller e-post: jgw@nlf.no