NLF / Seksjon / Modellfly

Modellfly eller UAS?

Luftfartstilsynet har lansert nye sider med informasjon om ubemannede luftfartøy (UAS), herunder en side med hva som skiller modellflyging fra UAS. I tillegg er det lansert en ny AIC for UAS.

Spørsmål og svar om Modellflyhåndboka

Det vises til tidligere utsendt mail til alle medlemmer angående Modellflyhåndboka. Mange medlemmer har tatt kontakt for å få klarhet i enkelte ting. Dette viser et meget sterkt engasjement blant medlemmene, og vi ser behovet for presiseringer. Mange som ringer spør om det samme, og vi antar at svarene derfor er relevante for flere.

Stormodelltreff og instruktørworkshop på Starmoen

Oppdatert med mer informasjon og program! Modellflyseksjonen inviterer til stormodelltreff og instruktørworkshop under Luftsportsuka 2013 på Starmoen ved Elverum. Vi ønsker primært besøk av modeller over 30 kg, men alt som er stort er velkomment! Vi får egne slottider hvor vi kan fly modellene på hovedstripa på Starmoen - en unik mulighet for deg som har en stor modell som trenger rikelig med plass.
Dato: 
Onsdag, 12. juni 2013 (Hele dagen) to Søndag, 16. juni 2013 (Hele dagen)