NLF / Modellfly / Displaybevis modellfly
Jon Gunnar Wold

Displaybevis modellfly

Modellflyging på flygeoppvisninger sammen med andre luftfartøy er regulert av Forskrift om flygeoppvisning. Denne forskrift regulerer størrelsen på modeller, avstand til publikum og andre hensyn. Det er særlig viktig at all flyging på flygeoppvisninger følger de regler som til enhver tid gjelder. Den som innehar Displaybevis og den tillitsperson i klubben som signerer for søknad om Diaplsybevis for modellfly må være inneforstått med bestemmelsene i forskriften.