NLF / Modellfly / «Droneflyging i Lærdal» – info til NLFs medlemmer
Jon Gunnar Wold

«Droneflyging i Lærdal» – info til NLFs medlemmer

Saken om «droneflyging» ifbm. Lærdalsbrannen fått bred mediadekning. Det har kommet fram at dette dreier seg om en eller flere privatpersoner som har fløyet multirotormodeller med kamera, og solgt opptak av brannen fra lufta til media. En potensielt farlig situasjon oppstod og politiet innførte flyforbud over området. NLF er ikke kjent med hvem som har filmet eller om det er noen av våre medlemmer som har filmet i Lærdal, men det er viktig at alle våre medlemmer følger de lover som gjelder.

  1. All flyging der modellen ikke utelukkende flys for rekreasjon, sport og/eller konkurranse er iflg. Luftfartstilsynet definert som flyging med ubemannet luftfartøy (RPAS) som krever tillatelse fra Luftfartstilsynet. Les mer om dette på vår infoside: http://nlf.no/modellfly/modellfly-vs-uas
  2. Vikeplikt: Fører av modellfly skal til enhver tid unngå å komme på kollisjonskurs med andre luftfartøy. Modellfly har alltid vikeplikt. Mer om dette i vårt sikkerhetssystem Modellflyhåndboka (pkt. 3.5.1 Vikeplikt):
    http://www.nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/modellflyhandboka_-_v.1.0_0.pdf
  3. Bruk av modeller med kamera krever flyfototillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. NLFs kollektive ansvarsforsikring forutsetter at piloten har nødvendige tillatelser.

Nyttige lenker:

Lenker til mediaomtale: