NLF / Modellfly / Idrettsregistreringen 2012
Tom Brien

Idrettsregistreringen 2012

Til klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF)

 

Vi viser til e-post sendt samtlige klubber den 21.12.2011 med opplysning om Idrettsregistreringen 2012.

Norges Luftsportforbund har nå lagt inn medlemstallene per 31.12.2011 for samtlige klubber – slik de er registrert i medlemssystemet MeLWin.

Vi gjentar noe av informasjonen her:

Norges Idrettsforbund (NIF) sendte like over nyttår ut informasjon til klubbene om Idrettsregistreringen og sammen med det også den PIN-koden som klubben trenger for å kunne legge inn opplysningene via en Internettbasert rapporteringsløsning. Idrettregistreringen åpnet mandag 2. januar og stenges for klubbene mandag 31. januar kl 23:59.

NIFs informasjon blir sendt til den e-postadressen som er registrert i NIFs dataregister som klubbens e-postadresse. Det kan være en annen enn den adressen vi benytter.

Dersom klubben ikke har mottatt e-posten fra NIF innen en uke over nyttår, kan dere enten henvende dere til idrettskretsen eller til NLFs sekretariat for å få opplyst PIN-koden som skal benyttes.

Det er viktig at klubbene setter seg godt inn i opplysningene fra NIF og at alle klubber utfører registreringen så utfyllende og korrekte som mulig. De viktigste tingene klubbene må være nøye med er;

-        Oppdatering av opplysninger om adresser og kontaktinformasjon, samt hvem som er leder i klubben.

-        Antallet aktive medlemmer i klubben fordelt på aldersgrupper og kjønn.

-        Antallet funksjonshemmede som deltar i aktivitet i klubben.

Medlemstall

NIF spør om både medlemstall og antallet aktive medlemmer.

NLF’s sekretariat har lagt inn korrekte medlemstall registrert i MeLWin per 31.12.2011 for alle klubber. Derre kan bruke disse tallene som utgangspunkt for fordeling av antallet aktive medlemmer i aldersgrupper og kjønn.

 

Hvem er aktive medlemmer?

Vi får stadig spørsmål om hvem som skal betraktes som aktive medlemmer?

NIF har definert en aktiv som en som er konkurranseutøver, mosjonist eller har et tillitsverv i klubben.

Innen luftsport betyr det at en person er aktiv utøver dersom vedkommende har lisens/sertifikat eller er under utdannelse til lisens/sertifikat, samt alle som har et tillitsverv/funksjon i klubben. En person skal bare telles en gang dersom vedkommende er både aktiv utøver og har tillitsverv.

En aktiv modellflyger er en som bygger og/eller flyr modellfly.

 

Hva med klubber med grupper?

Klubber som har grupper for henholdsvis motorfly, seilfly, mikrofly, modellfly og/eller HG/PG må rapportere alt samlet. En person i klubben må påta seg å innhente opplysningene om aktive medlemmer for samtlige grupper og sørge for registreringen!

Adresse og kontaktopplysningene for klubben skal være til klubbens hovedstyre.

Det medlemstallet NLF har lagt inn i systemet er det samlede medlemstallet for samtlige grupper.

 

NLF er pålagt å kvalitetssikre tallene

NLF er av NIF pålagt å kvalitetssikre de tallene som klubbene har lagt inn. Dersom en klubb legger inn et antall aktive medlemmer som er høyere enn antallet betalte gyldige medlemskap vil tallene bli nedjustert tilsvarende. Denne kontrollen vil bli utført etter at klubbene er ferdig med registreringen.  

 

Lykke til med Idrettsregistreringen 2012!

Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt med oss i sekreteriatet.